Súťaž MOMENT 2019

Prihlásené filmy do súťaže MOMENT 2019 o Cenu primátora mesta

Súťažiaci
Názov krátkeho filmu
Matúš Kočiš, Praha
Kolíska hokeja, 24 min
Karol Bubík, Piešťany
Pozdrav z Emirátov, 10 min
Emil Chlebičan, Kriváň
Talizman, 2 min.
Emil Chlebičan, Kriváň
Spomienky na Beroun, 11 min

Víťazné filmy 2019