Súťaž MOMENT 2018

Prihlásené filmy do súťaže MOMENT 2018 o Cenu primátora mesta

Súťažiaci
Názov krátkeho filmu
Emil Chlebičan, Kriváň
Krátka dovolenka v Splite
Emil Chlebičan, Kriváň
Letná dovolenka vo Vysokých Tatrách
Jozef Weis, Zvolen
Putovanie Čínou
Karol Bubík, Piešťany
Etiópia – cesta do praveku
Matúš Kočiš a Gabriel Staroň, Praha
Rybník
Pavol Lešundák, Piešťany
Vrátna 2018

Víťazné filmy 2018