Kontakty

Mgr. Marta Jurčová
predseda organizačného výboru prehliadky, tel. 033/7725375

Jozef Valachovič
člen org. výboru, zodpovedný za dramaturgiu a program, tel. 033/7718990

Martin Valo
člen org. výboru, zodpovedný za reklamu a propagáciu, tel. 033/7718992

Usporiadateľ
MsKS Piešťany www.msks-piestany.sk